Bekendtgørelse af lov om vandløb.

Storå Vandregulativ

Vandregulativet for Storå er fra 1989 og udarbejdet af daværende vandmyndighed Ringkjøbing Amt. Revision burde være påbegyndt senest 1. januar 2003 (se side 31.)

Kortbilag til Vandregulativ for Storå.

Del siden