Persondatapolitik i Storå Ålaug.

Denne politik opdateres årligt og lægges herefter på Ålaugets hjemmeside. Politikken er senest opdateret i august 2020.

1. Vi er den dataansvarlige

Storå Ålaug er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Som kartoteksholder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med indmeldelse i Ålauget og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

2. Kontaktoplysninger

Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Registrerede kontaktoplysninger til Storå Ålaug

Kontaktperson: Bestyrelsesformanden

E-mail: storaa.aalaug@gmail.com

Website: http://www.storaa-aalaug.dk

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med medlemskabet af Storå Ålaug jfr. persondataforordningens artikel 6 stk. 1 b.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, og billeder taget i forbindelse med arrangementer i foreningen.

Vi bruger dit telefonnummer og e-mail for at kunne kontakte dig ved kontingent opkrævning, og om relevante ting der har foreningens interesse.

Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi taster dine oplysninger ind i medlemssystemet, som varetages af Kasseren. Oplysningerne bliver brugt i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og opkrævning af kontingent.

Henvendelser på mail til foreningen modtages af den person i bestyrelsen, som skal behandle henvendelsen.

6. Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Oplysningerne kommer fra dig selv i forbindelse med din indmeldelse i Storå Ålaug. Der indhentes ikke yderligere oplysninger om dig.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe medlemskabet i Storå Ålaug eksisterer. Ophører du med at være medlem af Ålauget, sletter vi senest dine personoplysninger 3 mdr. efter udmeldelse.

8. Hvad bruger vi oplysningerne til?

Som selvstændig dataansvarlig benytter Storå Ålaug dine personoplysninger til følgende aktiviteter: udsendelse af referater, oplysninger om begivenheder i foreningen og indkaldelse til møder.

9. Oplysninger fra cookies

Der anvendes ikke Cookies på vores hjemmeside.

10. Sikkerhed

Vi ønsker at beskytte personoplysninger godt og tilstrækkeligt, så uvedkommende ikke får adgang, eller der sker uautoriseret offentliggørelse. Derfor er der overordnet set følgende retningslinjer:

  • Personoplysninger på papir opbevares i aflåste skabe, når de ikke er i brug.
  • Personoplysninger på PC er kun tilgængelige ved brug af adgangskode. Det vil sige, at PC er låst, når den ikke er i brug.

11. Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:  

  • Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi behandler, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi gemmer oplysningerne.
  • Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger. Før vi retter forkerte oplysninger, skal vi dog sikre os, hvem du er.
  • Du har ret til at få slettet dine personoplysninger, når vi ikke længere har noget legitimt grundlag for at behandle dem.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset (med de begrænsninger der ligger i de legitime behandlingsgrundlag).
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

12.Klage

Hvis du er utilfreds med Storå Ålaug’s behandling af dine personoplysninger kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller dt@datatilsynet.dk

Del siden