Eternitspunsplader ved Lodsejer på Vestervang
Eternitspunsplader ved Lodsejer på Vestervang
Eternitspunsplader ved Lodsejer på Vestervang
Eternitspunsplader ved Lodsejer på Vestervang
Natursten som brinksikring på Vesterbrogade
Natursten som brinksikring på Vesterbrogade
Jernplader som brinksikring i Midtbyen
Jernplader som brinksikring i Midtbyen
Jernplader som brinksikring i Midtbyen
Jernplader som brinksikring i Midtbyen

Historien om eternitspuns langs Storå gennem Holstebro by.

Efter den store oversvømmelse i marts 1970 blev det besluttet at regulere Storå gennem Holstebro. Det gik ud på at kanalisere åen gennem byen ved at fjerne nogle slyngninger og at gøre åen 1-4 m bredere og ca. 0,5 m dybere. Det med at gøre åen bredere og dybere krævede plads og da der ikke alle steder var plads til store skråningsanlæg blev der opsat lodrette eternitspuns langs med åen. Det skulle stabilisere åens nye profil. Eternitspunsen fik påstøbt en firkantet betonarmering, en såkaldt betonhammer, der skulle holde pladerne sammen i længderetningen. Arbejdet blev afsluttet i 1975. Dengang blev det antaget at eternitspunsen havde en levetid på ca. 40 år.

Indenfor de sidste år er eternitspunsen flere steder knækket sammen og stedvist forsøgt repareret på forskellig vis. Ved Vesterbrogade ses at den gamle brinksikring med eternitplader er blevet erstattet med natursten som sikringsmateriale på en kortere strækning. Eternitspunsen er mange steder i så dårlig tilstand at man bør overveje snart at udskifte den med en ny brinksikring. Her bør både styrke og udseende tages med i overvejelserne.

Del siden